Günümüz tarımında azalan su kaynakları sorunu çiftçilerimizin önemli sorunlarından biridir. Gerek kurak geçen mevsimler gerekse coğrafi şartlar nedeniyle bazı tarım arazilerinde su depolamak bir zorunluluk haline gelmiştir. Küçük araziler için çözüm üretmek nispeten daha kolaydır. Küçük kapasiteli çelik, polietilen, polyester ve hatta PVC yastık depolar kullanılabilir. Ancak depolama ihtiyacı arttıkça, bu depo tiplerinin hiçbiri ile ekonomik çözümler üretmek mümkün değildir. Büyük hacimlerde su depolamak için en ekonomik çözüm hatta çoğu hallerde tek uygulanabilir çözüm toprak kazılarak veya dolgu yapılarak oluşturulan tarımsal sulama havuzlarıdır.

Keşif ve Sahanın Hazırlanması

Keşif sürecinde su kaynakları ve depolama süresi göz önünde bulundurularak kullanıcının depolama hacmi belirlenir. Havuz için ayırabileceği yer ölçüleri de değerlendirilerek en uygun havuz ebatları seçilir. Kilit parametre havuz derinliğidir. Seçilen ölçüler için müşteriye bir havuz çizimi hazırlanır ve müşteri bu çizime göre toprak işlerini yaparak havuzu izolasyon uygulamasına hazır hale getirir. Toprak işleri tamamlandığında Orbit saha ekibinden bir personel zemin uygunluğu tespiti ve ölçülerin kontrolü için saha ziyareti gerçekleştirir. Bu aşamada teyit edilen metraja göre hazırlanan teklifin onayını takiben malzemeler sahaya sevk edilir ve hava şartlarının uygun olduğu en yakın tarihte de Orbit montaj ekibi sahaya intikal edip uygulamayı tamamlar.

Tarımsal sulama havuzu
Tarımsal sulama havuzu

Montaj

İzolasyon uygulaması HDPE, LDPE, PVC veya EPDM geomembran kullanılarak yapılır. Dış ortam uygulamalarında en önemli sorun hayvanların havuzlara verdiği zararlar olduğu için firmamız bu alandaki  10 yılı aşkın tecrübesine istinaden “HDPE geomembran” uygulamasını tercih etmektedir. Geomembranın altına hem membranı korumak hem de kaynak kalitesini arttırmak amacıyla geotekstil keçe serilmektedir. Geomembranın et kalınlığı ve keçenin gramajı, havuz büyüklüğü ve toprak zeminin durumuna göre müşteri ile karşılıklı istişare edilerek belirlenir. Orbit tecrübesine istinaden tavsiyelerini bildirir, son karar müşteriye aittir.

Uygulama tecrübeli uygulama elemanlarımız tarafından profesyonel kaynak ve fitil eritme makineleri kullanılarak gerçekleştirilir. Tüm havuzlarımız malzeme ve uygulama kusurlarına karşı 2 yıl süre ile firmamız garantisi kapsamındadır. Garanti kapsamına girmeyen hasarlar oluşması durumunda da firmamız en kısa sürelerde tamirat ve tadilat işlemlerini ekip göndererek yapmaktadır. Türkiye ve komşu ülkelerde 10 yılını doldurmuş havuzlarımız bulunmakta olup uygun temizleme ve kullanım şartlarında havuz ömrünün minimum 20 yıl olacağı öngörülmektedir.

Tarımsal Sulama Havuzu Maliyeti

Maliyeti etkileyen en önemli faktör havuzun ebatlarıdır. Bize havuz ebatlarını ve havuzun yapılacağı konumu vererek kısa zamanda en uygun fiyatı alabilirsiniz.

HDPE geomembran, geotekstil , bentonit ve geocell kullanarak yaptığımız diğer uygulamalarımız da aşağıdaki gibidir;

1- SULAMA KANALI İZOLASYONU

Sulama kanalı izolasyonu

2- ORMAN YANGIN GÖLETLERİ

Orman Yangın Göleti

3- PETROL SONDAJ GÖLETLERİ

Petrol sondaj göleti

4- ÇÖP TOPLAMA SAHASI İZOLASYONU

Çöp toplama sahası izolasyonu

5- SÜS HAVUZU İZOLASYONU

süs havuzu izolasyonu

6- BETONARME DEPO İZOLASYONU

Betonarme depo izolasyonu

7- TEMEL VE ÇATI İZOLASYONU

Temel ve çatı izolasyonu

8- GEOCELL UYGULAMASI

Geocell uygulama
Sulama havuzu
Sulama havuzu
Sulama havuzu
Sulama havuzu